Sverige Järnboås

No current description for this city is available.

Back to city information

Järnboås - JTR | Jugger - Tournaments - Rankings

Teams
Första Järnfalkar Flutteringar More ...
Järnboås Järnfalkar More ...
Järnfalkarna More ...
Back to city information
Tournaments
2020-06-13 Järnsvenskan 2020 More ...
2019-06-08 Järnsvenskan 2019 More ...
2018-06-01 Järnsvenskan 2018 More ...
2017-06-03 Järnsvenskan 2017 More ...
2016-06-04 Metallsvenskan Jugger Turnering 2016 More ...
2013-08-11 1. Järnfalkar turnering på Finnsjöstrand More ...
Back to city information